Föregående sidaa

Beredskapsdivisionsstaben

Gotlands artillerikår

Ingående i divisionen var 16. Beredskapsbatteriet och 17. Beredskapsbatteriet.

 

Befäl

Divisionschef 1944 - 1945 Major Kock von, Hans Rudolf Adolf Cornelius
 
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig