Föregående sidaa

16. Beredskapsbatteriet

Gotlands artillerikår

Bestod av 1943 års manskap. Utrustade med 10.5 cm kanon m/34.

1945 förlagt vid Blåhäll i Tofta.

 

Befäl

Batterichef

1944 - 1945

Kapten

Kristensen, Hans Henrik

 

1943 - 1944

Löjtnant

Benckert, Karl Robert

 

1944 - 1945

Fänrik

Skedinger, Arne Helmer Emanuel

 

1944 - 1945

Sergeant

Hillne, Karl Axel Jakobsson

 

1943 - 1945

Sergeant

Östberg, Karl Ragnar

 

1944 - 1945

Sergeant

Gottberg, Folke Gustav Henning

Batteriadjutant

1943 - 1944

Sergeant

Gardelius, Arvid Edvin Lorens
 

1944 - 1945

Furir

Nilsson, Gösta Adolf

 

1943 - 1945

Furir

Mattsson, Nils Harry

 

1944 - 1945

Furir

Hellman, Lars

       
 
 
Vpl 2192-13-43 Karl Eilert Fasth

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig