Föregående sidaa

IV. Divisionen

Gotlands artillerikår

1941-44. Stabstrossen var 1943 förlagd i Östergarn.

 

Befäl

Divisionschef

1944 - 1945

Major

Koch von, Hans Rudolf Adolf Cornelius

 

1943 - 1943

Kapten

Kjellbom, Nils Gustaf

 

1943 - 1943

Löjtnant

Hägg, Nils Filip

 

1943 - 1943

Fänrik

Westerlund, Sven Erik Öisten

Sjukvårdsfurir

1943 - 1944

Furir

Westling, Erik Tage

 

1943 - 1943

Furir

Jonsson, Knut Ivar

 

1944 - 1945

Furir

Nilsson, Ture Henry

 

1943 - 1943

Konstapel

Hammarström, Karl Axel Vilhelm

       
 
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig