Föregående sidaa

Kårstabsbatteriet

Gotlands artillerikår

 

Befäl

 

1942 - 1944

Fänrik

Lindgren, Gunnar Birger Karl

       

 

 

 

 

 

I Kårstabsbatteriet ingående enheter

Befäl. Batterichef
 
Batteristab.
 
Stabstropp. Ingår bl a: Stabsfurir samt ordonnans- och expeditionspersonal.
 
Signaltropp. Ingår bl a: Signalpersonal.
 
Eldledningstropp. Ingår bl a: Fältmätare och eldledningsbiträden.
 
Pvlvavdelning.
 
Stabstross. Ingår bl a: Redskap- och koktross samt livsmedelstross för kårstabens eget behov
 
Verkstadstross. Ingår bl a: Personal och materiel för reparationer av tygmateriel inom hela kåren.
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig