Föregående sidaa

1. Signalkompaniet  /  41. Signalkompaniet

Fältpostnr: 18001

Gotlands infanteriregemente

Signalplutonen omorganiserades 1/4 1940 till 1. Signalkompaniet. I kompaniet ingick en tråd- och en radiopluton.

År 1941 flyttade kompaniet från Visborgsslätt och förlades i Tekniska skolan (Skolgatan 3). Kök och matsal fanns i Odd Fellows huset (Nunnegränd 4). Kompaniexpeditionen var inhyst på Södra Kyrkogatan. Kompaniförrådet var 1942 placerat vid S:t Olofs sjukhus gamla lokaler på Norra Kyrkogatan 3 (senare MKG-staben).

Senare 1941 blev en del av kompaniet förlagt invid Stn "G" i Rävhagen, i baracker.

 

Inom varje milo skulle 1941 organiseras ett Milosignalkompani, som i allt väsentligt hade karaktären av ett stabssignalförband. För militärbefälsstabens telekommunikationer med bl a fastlandet.

1941 erhöll signalkompaniet bl a en 250 W radiobilstation och utökades den 1 augusti till att omfatta en stationspluton, en trådpluton och tre försvarsområdesplutoner. Fosignalpluton, som i huvudsak bestod av en trådstation och en större radiostation för tjänsten vid stabens plats samt en lätt trådbilgrupp (av samma slag som vid milosignalkompani) för reparation och underhåll av trådförbindelser.

Milosignalkompani bestod 1941 av: Kompanistab, Kompanitross, Trådstation större, Radiostation större, 8 x 30 W Kr Främst som förstärkning till Fo, 4 x Lätt

Milosignalkompani bestod 1943 av: Kompanistab, Stationspluton, Kabelbilpluton, Kompanitross.

 

Signalkompaniet betjänade signalförbindelserna i stort på Gotland. Utöver det fasta nätets station fanns följande: en fast 800 W station en fast 100 W station ( f.d. "Skövdestationen") en 250 W bilradiostation sju 25 W bilradiostationer två 10 W radiocykelgrupper.

 

11/8 1941 skedde en omorganisation och därefter kom 1. Signalkompaniet att benämnas 41. Signalkompaniet.

   

Befäl

Kompanichef

1940 - 1941

Kapten

Källström, Eric

Kompanichef

1940 - 1942

Kapten

Steffen, Per

Kompanichef

1942

Kapten

Tallkvist, Gunnar

Kompanichef (1942 -)

1940 -

Kapten

Eriksson, Stig

Kompanichef

1943

Kapten

Blume, Gösta

Kompchef  tjf

1940 - 1940

Löjtnant

Faugust, Guy

 

1940 - 1944

Löjtnant

Landberg, Anders

Plutonchef

1941 - 1945

Löjtnant

Frölén, Hans Gunnar

 

1942 - 1944

Löjtnant

Ring, Erik Ragnar

 

1942 - 1943

Fänrik

Steijner, Folke Johan Emil

Signallotta

1941 - 1945

Fänrik

Lundstedt, Anna Dagmar Maria

Kompaniadjutant

1939 - 1945

Fanjunkare

Hammarström, Frans Viktor Emanuel

 

1939 - 1945

Sergeant / Fanjunkare

Hult, Karl Sigvard

Telegrafiinstruktör

1941

Sergeant

Paulsson, Ture

Signaltroppchef 1939 - 1944

Sergeant

Söderdahl, Karl Axel Erik

Förplägnadslotta 1943 - 1945

Sergeant

Löfstrand, Elsie Maria Elisabet Pettersson

Signallotta 1941 - 1945

Sergeant

Löfdal, Gulli Annagretha Österberg

   

Sergeant

Järnfors, ?

  1944

Sergeant

Tell, Karl Erik

  1940 -

Furir / Sergeant

Holmstrand, John Gustav

 

1941 - 1945

Furir / Sergeant

Sporre, Karl Henrik Bernhard

Gruppchef

1941 -

Furir

Kronlund, Frank Gunnar Erik

  1941

Furir

Ivås, Ivar

 

1944 - 1944

Furir

Sandelin, Gösta Bernhard

  1941 - 1941

Furir

Helström, Ingvar Gustaf Edvard

  1944 - 1944

Furir

Söderström, John Ernst Vilhelm

Chef radiopatrull

1941 - 1944

Furir

Kristoferson, Edvin Johannes

   

Furir

Wigström, ?

 

1943 - 1944

Furir

Svensson, Johan Robert Stig

Växeltelefonist

1942 - 1945

Furir

Rickardsson, Inga-Britt Anna Karolina Wessman

Signallotta

1941 - 1944

Furir

Isenberg, Elsie Ragnhild Margareta

Signallotta

1941 - 1945

Furir

Träff, Ulla Viola Öhman

Signallotta

1941 - 1944

Furir

Gibson, Barbro Victoria Johannesson

Gruppchef

1941

Korpral

Leth, Olle

 

1939 - 1942

Korpral

Gottfridsson, Karl Erik

 

1939 - 1944

Korpral

Kuhlau, Stig Fredrik

 

1939 - 1944

Korpral

Kuhlau, Folke Fredrik

 

1939 - 1944

Korpral

Thimgren, Allan Sigurd

 

1939 - 1942

Korpral

Ekman, Carl Laurentius

 

1941 - 1943

Korpral

Engström, Albert Herbert Vilhelm

 

1940

Korpral

Svensson, Harald Andreas

 

1940

Korpral

Proos, Bengt

Bilmekaniker och bilförare

1942 - 1945

Korpral

Eklund, Karl Gustaf Herman

Signalist

1941 - 1944

Korpral

Ohlén, Karl Henrik

Signalradiochef

1941 - 1944

Korpral

Niklasson, Arne Gustaf Johannes

Signalpatrullchef

1939 - 1943

Korpral

Englund, Johan Anders Martin

Signallotta

1943

 

Johansson, Barbro

       
 
 
Rekvirerade fastigheter

Lantbrukaren Frans Klintström Rommunds Gammelgarn

15/7 1940

1 rum avsett för inkvartering av 20 man.

Fru Blomberg Lyckåker 24 Visby

1/6 1940

1 rum avsett som kvarter för en underofficer, konstituerade sergeanten 870 31/34 Järnfors.

Fru J. Ekelund Södervärnsgatan 15 Visby

25/5 1940

1 rum avsett som kvarter för en underofficer, konstituerade sergeanten 636 2/36 Nilsson.

Fru H. Wahlby Vårdklockegatan 20 Visby

29/5 1940

1 rum avsett som kvarter för en underofficer, konstituerade sergeanten 1820 45/30 von Schüssler.

Herr Lage Karlsson Klintehamn

20/5 1940

1 rum för inkvartering av 2 underofficerare.
 
   

Signalkompaniet 1940

Göthberg, Carlsson och Wigström. Rävhagen 1940

Sandberg, Sandelin m fl. Rävhagen 1940

 

 

Svensson, Britze och Klintberg. Rävhagen 1940

Svensson och Klintberg. Rävhagen 1940

 

 

Lyth, Sandelin, Svensson, Elford m fl

Siggur i Dalhem 1941

 

 

Siggur i Dalhem 1941

Siggur i Dalhem 1941

   
   

Signalkompaniet 1941

Rävhagen 1941

Radiokurs sommaren 1941 "250-Wattsbussen"

 

 

 Radiokurs sommaren 1941 "250-Wattsbussen"

Radiokurs sommaren 1941 "250-Wattsbussen"

   

   

   

Ribban

Sture Anders

109 Andersson. Vakt vid Tekniska skolan 1941

   

   
   

Signalkompaniet 1942

I Rävhagen 1942.

Sporre, Hammarström och Klintberg

I Rävhagen 1942.

Engström, Johansson, Andersson, Proos, Wallin, Kuhlau, Britze

   
   

Signalkompaniet 1943

Kamratfest i Stadshotellets festvåning den 30/3 1943. Kompanichefen Gösta Blume med sina mannar. Signalkompaniet var då förlagt i Rävhagen.

   

Stn "G" i Rävhagen 1943

Svensson, Söderberg och Wallin. Rävhagen 1943

   

Bobben, Rosengren och Vigström

Rosengren och Wallin

   

Wallin

Vigström och Sporre

Andersson och Svensson

 

Okänd

Okänd

Lindahl

Svensson

 

 

 

 

 

 

 

Engström

 

 

 

   
   

Signalkompaniet 1944

 

 

 

 

   

Okända

Bondis

 

 

Svensson

Bobben, Rosengren och Engström

   

Var tionde dag betalades lönen ut av kompaniadjutanten Frans Hammarström

 

Bilden visar en 25-watts bilradiopatrull som gjort halt för en rökpaus. De tre som sitter kofångaren är fr. v. Sten Wigström, Stig Rosengren och Bertil Engström. De övriga fem är fr. v. Folke Kuhlau, ”Kläckeberga”, Ivar Klintberg, K. Nilsson och V. Johansson.

 

"När vi ryckte in i april 1941 blev det så att alla gotlänningar på Signalkompaniet vid I 18 hamnade på samma lucka (se bilden ovan) , berättar Per-Erik Westerberg, som numera är bosatt på Bohusgatan 35 i Stockholm. Vi bildade en klubb som heter Andra luckans klubb och den klubben är fortfarande vid liv. Det senaste årsmötet höll klubbens stockholmsavdelning så sent som den 20 december på restaurang Gondolen i Stockholm. Närvarande förutom  8276 Westerberg var 8281 Felmne, 8279 Ekström, 8284 Karlsson och 8289 Klintström. Gissa om det pratades beredskapsminnen då?" (Källa: 1017)   

 

Arne Niklasson, sedermera innehavare av frisersalong vid Stora torget, iförd uniform m/10. Fordonet (I 2956) är en radiobil, av märket Dodge 1939 års modell, försedd med Svedlunds kolgasaggregat och en 25 watts radiostation. Vid långdistansprov fick man med hjälp av ett kastlod förlänga antennen över ett högt träd eller liknande. (Väduren 2001/1)

 
 
   

I den ljusa vårkvällen i går hade mannarna vid fältpost 18001 djärvts anordna sin första danstillställning som kan sägas blev något av en succé. Man frapperades av det stora kvinnliga inslaget vilket höll sig vid sextiotalet och på grund av denna invasion ville utrymmena inte räcka till men ordnade så småningom upp sig till allmän belåtenhet. Och till tonerna till förbandets egen musik, vilken inte gick av för hackor, träddes dansen, ackompanjerad av marschkängornas taktfasta rytm.

De spelade, trion Hellström-Lindström-Östh torde ha all anledning att känna sig nöjda med vad de utförde.

I en paus serverades kaffe där surrogatet var en mycket liten procent att detta plus tårtan bidrog till att höja feststämningen kan man ej misstaga sig på.

Vid dansens slut hurrades för flickorna, inte militäriskt men väl civilt och fyrfaldigt.

Och tallarnas kronor susade och en blek måne bildade en trolsk vårnattsstämning, en värdig avslutning på en lyckad kväll hos de fältgrå.

Till sist ett hjärtligt tack till flickorna som infunnit sig och som vi vid en eventuell fest i framtiden önska hjärtligt välkomna åter!

16 Svensson.  (Källa: 1018)

   
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig