Föregående sida

1. Värnkompaniet - Fårö kompani

Fältpostnummer 18151

Gotlands infanteriregemente

Genom en omorganisation 11/8 1941 ersattes de tidigare organiserade kustgevärskompanierna, kustkulspruteplutonerna och självständiga pjäsavdelningarna med värnkompanier.

1. Värnkompaniet ingående i Norra försvarsområdet (N fo.). Kompaniets beväpning: 40 stycken ksp.

 
 

Ingående enheter

Värnpluton / Lutterhorn Fårö
Värnpluton / Nors Fårö
Värnpluton / Holmudden Fårö
Värnpluton / Sudersand Fårö
Värnpluton / Kyrkviken Fårö
 
 

Befäl

Kompanichef

1939 -

Kapten

Lindeborg, Elof

Kompanichef

1941 -

Kapten

Tiberg, Rudolf

Kompanichef

1942 - 1943

Kapten

Hylten - Cavallius, Gunnar Hans Torkel

 

1941 -

Sergeant

Tofftén, Karl Adolf

 

1942 - 1943

Sergeant

Karlsson, Per Adolf

 

1941 - 1943

Lst-sergeant

Larsson, Oskar Birger

 

1941 - 1945

Lst-furir / sergeant

Ekman, Oskar Martin Viktor

 

1941 - 1944

Lst-furir / sergeant

Broe, Karl Hugo Maurits

 

1941 - 1944

Furir

Östman, Hilbert Adolf Enar

 

1941 - 1942

Furir

Larsson, Valter Gustaf Herbert

 

1941 - 1943

Lst-furir

Nilsson, Oskar Fredrik

 

1941 - 1942

Lst-furir

Nordström, Erik Axel Elis

 

1941 - 1944

Lst-furir

Johansson, Karl Oskar Holger

 

1941 - 1945

Lst-korpral / furir

Engström, Tyko Gustaf Bertil

 

1941 - 1944

Lst-korpral / furir

Ekström, Vilhelm Olof Sigurd

 

1941 - 1944

Lst-korpral / furir

Ekman, Gunnar Edvard Vilhelm

 

1941 - 1944

Lst-korpral / furir

Andersson, Karl Arvid Helge

 

1941 - 1944

Korpral

Helling, Per Oskar Sture

 

1941 - 1943

Korpral

Andersson, Karl Anton Gillis

 

1941 - 1944

Korpral

Broman, Bertil Vilhelm Johan

Ksp-gruppchef

1941 - 1944

Korpral

Hammander, Erik Valdemar

 

1941 - 1943

Lst-korpral

Östman, Rikard Vilhelm Daniel

 

1941 - 1944

Lst-korpral

Nilsson, Gillis Oskar

 

1942 - 1944

Lst-korpral

Nilsson, Henning Adolf Fredrik

       
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig