Föregående sida

2. Värnkompaniet - Kappelshamns kompani

Fältpostnr: 18152

Gotlands infanteriregemente

Genom en omorganisation 11/8 1941 ersattes de tidigare organiserade kustgevärskompanierna, kustkulspruteplutonerna och självständiga pjäsavdelningarna med värnkompanier.

2. Värnkompaniet. Vid Kappelshamnsviken. Kompaniets beväpning: 22 stycken ksp. Kompaniet användes bl a vid kolmilan i Kappelshamn.

För det omedelbara försvaret av skansarna vid Lärbroställningen 1945 avsågs Kappelshamnskompaniet och Klinte-Toftakompaniet, som i ett sådant läge inte ansågs behövas på ordinarie platser. De skulle ha sina kompanistaber i en bakre linje, i skansarna Mölner resp Västrume.

 
 

Ingående enheter

Värnpluton / Ar Fleringe
Värnpluton / Bläse Fleringe
Värnpluton / Kappelshamn Hangvar
 
 

Befäl

 

1941 - 1942

Löjtnant

Mörking, Bengt Ruben

 

1941 - 1944

Fänrik / Löjtnant

Marcus, Gunnar

 

1941 - 1944

Lst-furir / sergeant

Hansson, Karl Johannes

 

1941 - 1943

Lst-furir

Flodman, Ture Olof Sigfrid

  1941 - 1943 Lst-furir Hedberg, Karl Bernhard
Stabsfurir 1941 - 1944 Lst-korpral ´/ furir Brandt, Hilding August Gunnar
Gruppchef

1941 - 1944

Korpral

Friberg, Bertil Olov William

  1941 - 1942

Korpral

Åkerblom, Torsten Gustav Ivar

  1941 - 1943

Korpral

Hultgren, Gunnar Frithiof

  1940 - 1941

Korpral

Söderberg, Johan Emil

 

1941 - 1942

Lst-korpral

Lindgren, Knut Evert Valdemar

 

1941 - 1943

Lst-korpral

Karlsson, Erik Hjalmar Julius

  1941 - 1942 Lst-korpral Engström, Fritz Ivar Willy
       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig