Föregående sida

3. Värnkompaniet - Rute-Hellvi kompani

Fältpostnr: 18153

Gotlands infanteriregemente

Genom en omorganisation 11/8 1941 ersattes de tidigare organiserade kustgevärskompanierna, kustkulspruteplutonerna och självständiga pjäsavdelningarna med värnkompanier.

1941 Rute - Hellvi. Kompaniets beväpning: 1941 22 stycken ksp, 1944 22 stycken ksp.

 
 

Ingående enheter

Värnpluton / Bunge
Värnpluton / Furillen Rute
Värnpluton / S:t Olofsholm Hellvi
 
 

Befäl

    Kapten Bergenström, Thorsten

Kompanichef

1943 - 1943

Ryttmästare

Callert, Gösta

Kompaniadjutant

1941 - 1942

Fanjunkare

Sporre, Frans Bernhard

Kompaniadjutant

1943 - 1945

Fanjunkare

Rondahl, Arvid Emil

 

1941 - 1944

Sergeant

Aldenroth, Per Oskar Josef Andersson

 

  Furir Silverås, E

 

1941 - 1945 Furir Rosvall, Gustaf Valdemar

 

1942 - 1942 Korpral Smedberg, Otto Gunnar
  1943 - 1944

Korpral

Hultgren, Gunnar Frithiof

Signalist

1941 - 1944

Korpral

Gustavsson, Karl Bertil

 

1941 - 1944

Lst-korpral

Karlsson, Axel Ferdinand

 

1942 - 1944

Lst-korpral

Vikström, Georg Emanuel

  1943 - 1943 Lst-korpral Engström, Fritz Ivar Willy
 

1941 - 1943

Lst-korpral

Nyström, Bertil Ferdinand

 

1941 - 1944

Lst-korpral

Pettersson, Karl Villiam Ivar

       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig