Föregående sida

5. Värnkompaniet - Väskinde kompani

Fältpostnr: 18155

Gotlands infanteriregemente

Genom en omorganisation 11/8 1941 ersattes de tidigare organiserade kustgevärskompanierna, kustkulspruteplutonerna och självständiga pjäsavdelningarna med värnkompanier.

Värnkompani ingående i Mellerst försvarsområdet (M fo.). Kompaniets beväpning: 16 stycken ksp

 
 

Ingående enheter

Värnpluton / Stenkyrka
Värnpluton / Lummelunda
 
 

Befäl

Chef

1941 -   Nilsson, G

 

1940 - 1943

Lst-sergeant

Qviström, Valter Elis Erhard

 

1944 - 1945

Furir

Ekedahl, Nils Ture Gustaf

 

1942 - Furir Bolin, Olof Gustaf Patrik

Gruppchef

1941 - 1943 Furir Åstrand, Gösta Eugéne Teodor

 

1941 - 1943

Furir

Källgren, Karl Henning Valdemar

 

1942 - 1943

Lst-furir

Nilsson, Karl Enar Axel

Kommissarie

1941 - 1942

Lst-furir

Widström, Carl Axel Hilmer

 

1941 - 1942

Lst-furir

Broander, Nils Erik

Gruppchef

1941 - 1944

Korpral

Pettersson, Sven Oskar Rudolf

 

1941 - 1942

Lst-korpral

Pettersson, Johan Olof Folke

 

1941 - 1942

Lst-korpral

Ryström, Axel Oskar Adolf

       
 
 
Chefen G. Nilsson. anhöll om tillställning lörd. 1/11 1941 i I. O. G. T:s lokal i Lummelunda.
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig