Föregående sida

7. Värnkompaniet - Roma kompani

Fältpostnr: 18157

Gotlands infanteriregemente

Genom en omorganisation 11/8 1941 ersattes de tidigare organiserade kustgevärskompanierna, kustkulspruteplutonerna och självständiga pjäsavdelningarna med värnkompanier.

1941 - 1944 Roma. Kompaniets beväpning: 1941 - 1944 16 stycken ksp.

 
 

Ingående enheter

Värnpluton / Krigsflygfältet Roma
Värnpluton / Krigsflygfältet i Roma
 
 

Befäl

Kompanichef

1944

Kapten

Vogel, Carl Conrad

 

1944 - 1944

Löjtnant

Henriz, Gunnar

 

1944 - 1945

Löjtnant

Nordahl, Peder

 

1942

Löjtnant

Forsell, Ernst Yngve  (I 11)

Kompaniadjutant

1941 - 1944

Fanjunkare

Palm, Otto Edvin

 

1944 - 1945

Sergeant

Karlsson, Per Adolf

 

1944 - 1944

Sergeant

Berg, Olof Gunnar

Plutonchef stf

1943 - 1944

Lst-furir

Viberg, Knut Einar Valter

 

1941 - 1942

Lst furir

Nilsson, Gösta Ivar Johannes

Signal- och belysning

1941 - 1944

Lst-furir

Kahlström, John Edvard

 

1941 - 1944

Furir

Thomsson, Tomas Karl Olof

 

1944 - 1944

Furir

Cederlund, Erik John Mattias

 

1941 - 1944

Furir

Johansson, Henning Oskar

 

1941 - 1944

Furir

Endre, Hugo Göte Johansson

 

1941 - 1944

Lst-korpral / furir

Eklund, Verner Johannes

 

1941 - 1944

Lst-korpral / furir

Jakobsson, Knut Albert Henry

 

1943 - 1944

Korpral

Lindqvist, Sven Helge

 

1942 - 1944

Lst-korpral

Östman, Karl Gustaf

 

1944 - 1944

Lst-korpral

Persson, Jakob Rickard Valdemar

 

1941 - 1945

Lst-korpral

Wickman, Artur Martin David

 

1944 - 1944

Lst-korpral

Pettersson, Lennart Per Fredrik

       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig