Föregående sida

9. Värnkompaniet - Östergarns kompani

Fältpostnr: 18159

Gotlands infanteriregemente

Genom en omorganisation 11/8 1941 ersattes de tidigare organiserade kustgevärskompanierna, kustkulspruteplutonerna och självständiga pjäsavdelningarna med värnkompanier.

1941 - 1944 Östergarn. Kompaniets beväpning: 1941 - 1944 30 stycken ksp.

 
 

Ingående enheter

Värnpluton / Katthammarsvik
Värnpluton / Herrvik
Värnpluton / Sandviken (Sysne)
Värnpluton / Ljugarn
 
 

Befäl

 

1943 - 1944

Fänrik

Forsling, Erik Wilhelm

 

1941 - 1942

Fänrik

Johnsson, John Paul

 

1941

Lst-fänrik

Andersson

 

1942 - 1945

Lst-sergeant

Klafver, Henry Valter

 

1942 - 1944

Furir

Pettersson, Knut Harald

 

1941

Lst-furir

Häglund

 

1941

Lst-furir

Lundberg

 

1942 - 1942

Lst-furir

Wikström, Carl Albert

 

1942 - 1945

Lst-furir

Olander, Karl Julius

 

1942 - 1942

Lst-furir

Ericsson, Harald Gustaf Erik

 

1943 - 1944

Furir (A 7)

Jakobsson, Erik Henry Valdemar

 

1942 - 1944

Lst-korpral / furir

Pettersson, Lennart Per Fredrik

Signalist

1942 - 1944

Lst-korpral

Klingvall, Herman Viktor

 

1942 - 1944

Lst-korpral

Gottberg, Albert Karl Oskar

 

1942 - 1944

Lst-korpral

Siggelin, Karl Gustaf Theodor

 

1942 - 1942

Lst-korpral

Nährström, Edvin Gustaf Axel

 

1942 - 1944

Lst-korpral

Nährström, Nils Gustaf Teodor

 

1942 - 1944

Lst-korpral

Persson, Jakob Rickard Valdemar

 

1943 - 1944

Korpral

Strömbeck, Nils Ture

       
 
 
   
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig