Föregående sida

10. Värnkompaniet - Hemse kompani

Fältpostnr: 18160

Gotlands infanteriregemente

Genom en omorganisation 11/8 1941 ersattes de tidigare organiserade kustgevärskompanierna, kustkulspruteplutonerna och självständiga pjäsavdelningarna med värnkompanier.

1941 - 1944 Hemse. Kompaniets beväpning: 1941 - 1944 22 stycken ksp.

 
 

Ingående enheter

Värnpluton / När
Värnpluton / Ronehamn
Värnpluton / Kronvall Eksta
 
 

Befäl

Tjf chef

1942

Lst-löjtnant

Jacobsson, Frans

 

1944 - 1944

Lst-löjtnant

Norrby, Seth

Plutonchef

1941 - 1944

Lst-löjtnant

Cramér, Per Laurentius Harald

 

1942 - 1943

Lst-löjtnant

Levander, Karl Jakob Henrik

 

1941 - 1942

Lst-fänrik

Broander, Einar

 

1943 - 1945

Lst-fanjunkare

Kviberg, Karl Ivar Börje

  1942 - 1943 Sergeant Röcklinger, Einar Torsten Elias
  1942 - 1942 Sergeant Gustafsson, Karl Gottfrid

Gruppchef

1943 - 1944

Furir

Karlsson, Ture Karl Gustaf

Stabsfurir

1941 - 1943

Lst-furir

Svensson, Sven Harald Sigvard

 

1941 - 1942

Lst-furir

Andersson, Oskar Harry

Gruppchef

1941 - 1942

Lst-furir

Johansson, Lars Niklas Gunnar

 

1943 - 1944

Konstapel / furir

Eriksson, Bror Thjalmar Albrekt

 

1942 - 1944

Lst-korpral / furir

Grönström, Lars Josef Reinhold

 

1945 - 1945

Lst-korpral

Romin, John Gunnar Fredrik

Ammunitionstroppchef

1940 - 1943

Lst-korpral

Nilsson, Gustav Torsten Birger

 

1943 - 1945

Korpral

Jakobsson, Kurt Torsten

Gruppchef

1941 - 1944

Korpral

Pettersson, Per Gustav Laurentius

 

1941 - 1944

Lst-korpral

Ekelöf, Karl Herman Erik

 

1941 - 1944

Lst-korpral

Pettersson, Per Ivar Malte

 

1941 - 1944

Lst-korpral

Hägg, Ivar Olof

 

1941 - 1944

Lst-korpral

Ahlin, Harald Tomas Henrik

Gruppchef

1941 - 1944

Lst-korpral

Johansson, Hans Niklas Herbert

Gruppchef

1941 - 1944

Lst-korpral

Hellström, Harry Gustav Emanuel

 

1941 - 1942

Lst-korpral

Sundberg, Karl Axel

       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig