Föregående sida

1. Kustgevärskompaniet

Fältpostnr: 18201

Gotlands infanteriregemente

Gevärskompani 1939 - 1941. Bemannad med bl a landstormsmän. Västra försvarsområdet (V fo.). Förlagt 1940 vid Skeppsbron i Visby. Med två pjäsavdelningar kan m/95.  Baracker fanns bl a vid Varvsholm.

  

1939-09-09 Stridsindelning. Klintehamn kso: Gräns i söder bäckutflödet vid Ugnen, gräns i norr udden 2.3 km sydsydväst Fättings södra.

3. plutonen och 1. kustkulspruteplutonen utom en tropp och utom en grupp försvarar stranden söder om Gandarve vik. E grupp 2. plutonen under plutonchefens stf befäl, en kulsprutegrupp 1. kustkulspruteplutonen  samt 19- 20. självständiga pjäsavdelningarna försvarar Klintehamn. En grupp 2. plutonen kustpostering i Västergarn.

 

Tofta kso: Gräns i söder udden 2.3 km sydsydväst Fättings södra. gräns i norr Rövar Liljas håla. Chef 4. pluton. 4. plutonen. en tropp 1. kustkulspruteplutonen.

 

Visby kso: Gräns i söder Rövar Liljas håla, gräns i norr Kronviken. En gevärsgrupp och en tropp 2. kustkulspruteplutonen utom en grupp försvarar Fridhemsbukten. En gevärsgrupp och en kulsprutegrupp 2. kustkulspruteplutonen försvarar Skjälsö. Återstoden försvarar Visby hamn.

 

Lummelunda kso: Gräns i söder Kronviken, gräns i norr försvarsområdets norra gräns. En gevärsgrupp kustpostering vid Brisunds fiskläge. En gevärsgrupp kustpostering vid Nyhamns fiskläge.

 

Kustgevärskompanierna utgick ur organisationen 11/8 1941 och ersattes med värnkompanier.

 
 

Befäl

Kompanichef

1939 - 1940

Kapten

Wiesel-Nilsson, Reinhold

Kompanichef

1940

Kapten

Nilsson, Ernst Gunnar

 

1939 - 1940

Lst-löjtnant

Elfving, Oskar Manfred

 

1939 - 1941

Lst-fänrik

Andersson, Helmer Sigfrid Algot

Plutonchef 1939 - Lst-fänrik Fritz, Bror Hjalmar Ambrosini

 

1939 - 1939

Fänrik

Löfgren, Gösta August Viktor

 

1939 - 1941

Fanjunkare

Lövin, Karl Johan Ferdinand

 

1939 - 1940

Lst-sergeant

Qviström, Valter Elis Erhard

Plutonchef

1941 - 1941

Lst-sergeant

Palm, Otto Edvin

 

1939 - 1941

Lst-furir

Nilsson, Karl Enar Axel

 

1939 - 1940

Lst-furir

Håkansson, Erik Bertil Håkan

 

1939 - 1940

Lst-furir

Tingström, Samuel Gunnar

Chef ammunitionstrossen

1939 - 1941

Lst-furir

Pettersson, Axel Johan Emil

Sjukvårdsfurir

1939 - 1940

Lst-furir

Eklund, Frans Johan Alfred

Sjukvårdsfurir

1940 - 1941

Lst-furir

Hellgren, Karl Konrad

Gruppchef

1939 - 1941

Lst-furir

Eriksson, Erik Valfrid

 

1939 - 1940

Lst-furir

Broander, Nils Erik

 

1939 - 1940

Lst-furir

Gardell, Erik Fridolf

 

1939 - 1940

Korpral

Pettersson, Sven Oskar Rudolf

 

1939 - 1940

Lst-korpral

Hellström, Birger Herman

 

1939 - 1941

Lst-korpral

Bachér, Lars Ehrenfried Henning

 

1939 - 1941

Lst-korpral

Allvin, Gösta Nils Erik

Gruppchef stf 4. plutonen

1939 - 1940

Lst-korpral

Lindgren, Karl Bernhard Robert

Gruppchef stf

1939 - 1941

Lst-korpral

Alfvegren, Karl Fredrik

Gruppchef stf

1939 - 1941

Lst-korpral

Dufberg, Karl Josef

Gruppchef

1939 - 1941

Lst-korpral

Andersson, Sven Helmuth

Gruppchef 1. plutonen

1939 - 1941

Lst-korpral

Larsson, Gösta Martin Gottfrid

 

1939 - 1941

Lst-korpral

Malmgren, Nils Axel

Signalist

1939 - 1940

Lst-korpral

Wahlgren, Karl Gustaf Emanuel

Gruppchef stf

1939 - 1940

Lst-korpral

Pettersson, Gustaf Adolf Teodor

Gruppchef stf 2. plutonen

1939 - 1941

Lst-korpral

Nilsson, Tor Arvid Otto

Gruppchef 2. plutonen

1939 - 1940

Lst-korpral

Lagerström, Gustaf Valfrid

Ammunitionstrosschef

1939 - 1941

Lst-korpral

Engström, Karl Oskar

Gruppchef 1. plutonen

1939 - 1941

Lst-korpral

Bolin, Karl Erik

Gruppchef

1939 - 1941

Lst-korpral

Johansson, Gustaf August Edvin

Gruppchef stf

1939 - 1941

Lst-korpral

Thomsson, Karl Jakob Josef

 

1939 - 1941

Lst-korpral

Kahlbom, Gustaf Tyko Hilmer

       
 
Rekvirerade fastigheter

Disponent J. E. Ossian Cramérgatan 1 Visby

1940-07-01

1 mindre rum rill expeditionsrum. 1 mindre rum till förrådsrum. 1 toalettrum.

Konsul Friberg Strandgatan 7 Visby

1940-12-08

4 rum, kök, jungfrukammare och badrum avsett att användas som sjukkvarter, nämligen 2 sjuksalar samt bostad för läkare och sjukvårdare.

St. Adolfsberg Visby stad

1940-12-08

4 rum, kök, jungfrukammare och badrum avsett att användas som förläggning för 1. gplut och 2. gplut. 1 rum för officerare och 3 för manskap.

Byggmästare Hansson Gotenhofsgatan 15 Visby

1940-12-16

6 rum, 2 kök, 2 badrum och garage i källaren avsett att användas som förläggning för 2. kustkspplut samt 1. pvtroppen och 5. pvtroppen. 1 rum för officerare, 1 rum för underofficerare och 4 för manskapet.

Ångbåtsbolagets reselogi Visby stad

1940-12-08

10 rum, 2 kök avsett att användas som förläggning för 1, kustgkomp (4. plut, kompstab och fostab).1 rum för underofficerare, 1 rum för underofficerare och 5 för manskapet. 2 matsalar och 2 expeditioner. dessutom 3 oeldade rum avsedda att användas som förrådsrum.

Trafikbilägare Gustaf Carlsson Avagatan 14 Visby

1940-12-08

1 rum avsett som förläggning löjtnant G. Runngren vid fo-staben.

Fru Astrid Cederwall Hospitalsgatan 1 Visby

1940-12-08

1 rum med centralvärme avsett som bostad för kapten Wiesel.

Herr Gottfrid Olsson Donnersplan 6 Visby

1940-01-26

1 rum med centralvärme avsett som bostad för doktor G. Edsman.

Herr Knut Eklund Eskelhem

1940-04-09

1 stuga om 3 rum och kök i Gnisvärd, avsedd som förläggning för 12 man.

Varvsholms pensionat Klinte

1940-01-15

6 rum, kök, diskrum. Avsedda att användas som förläggning för 1. kustksppluton sam 3. och 4. kusgplutonerna av 1. kusgevärskompaniet. 1 rum för underofficer och 3 rum för manskap, matsal och expedition.

Handlaren Bertil Johansson Klintehamn

1940-01-15

1 rum avsedd till förläggning för fänrik Dahlgren

Fru Greta Johansson Klintehamn

1940-01-09

1 rum avsedd till förläggning för fänrik Gävert.

Fyrmästare Hjalmar Vigström Klintehamn

1940-01-15

1 rum avsedd till förläggning för löjtnant Elving.

Lstlöjtnant Elfving Rådhusplan 2 Visby

1940-04-09

5 rum hall och kök. Avsedda som förläggning för 1 officer och 14 manskap i villa "Elfving" Brisunds fiskläge.

Handlaren H. Angelöv Hästgatan 21 Visby

1940-04-11

4 rum och kök. Avsedda som förläggning för 12 manskap i villa "Angelöv" Brisunds fiskläge.

Folkskollärare Söderdahl Västergarn

1940-04-09

1 stuga om 3 rum och kök i Västergarn. Avsedd som förläggning åt 15 man.

Doktor Kallenberg Stockholm

1940-04-09

1 rum i villa "Kneipbyn". Avsedd som förläggning för en postering på 3 man.
     
 
 
Verner Pettersson
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig