Föregående sida

2. Kustgevärskompaniet

Fältpostnr: 18202

Gotlands infanteriregemente

Gevärskompani 1939 - 1941. Bemannad med bl a landstormsmän. Förlagda i Östergarn (Katthammarsvik) 1940. Östra försvarsområdet (Ö fo.). Med fyra pjäsavdelningar kan m/81. Barackläger vid Borgvik.

Kustgevärskompanierna utgick ur organisationen 11/8 1941 och ersattes med värnkompanier.

 
 

Befäl

Kompanichef

1939 - 1939

Kapten

Törner, Axel

Kompanichef

1939 -

Kapten

Hellman, ?

 

1940

Löjtnant

Rydberg, ?

 

1940

Lst-löjtnant

Gottberg, ?

 

1939 - 1941

Lst-löjtnant

Broander, Karl Axel

 

1940

Fanjunkare

Norgren, ?

 

1940

Sergeant

Pettersson, ?

 

1939 - 1939

Furir

Pettersson, Knut Harald

Trosschef

1939 - 1941

Lst-furir

Wikström, Carl Albert

Chef för kompanitrossen

1939 - 1940

Lst-furir

Forsberg, Karl Anders Manfred

 

1939 - 1941

Lst-korpral

Olander, Karl Julius

 

1939 - 1941

Lst-korpral

Gottberg, Albert Karl Oskar

Signalist

1939 - 1941

Lst-korpral

Klingvall, Herman Viktor

Chef livsmedelstrossen

1939 - 1941

Lst-korpral

Siggelin, Karl Gustaf Theodor

 

1939 - 1939

Lst-korpral

Stenström, Verner Gustaf Harald

Chef ammunitionstrossen

1939 - 1941

Lst-korpral

Lundberg, August Gotfrid Edvin

Chef gas- och rökpatrull

1939 - 1941

Lst-korpral

Jakobsson, Knut Albert Henry

 

1939 - 1941

Lst-korpral

Nährström, Edvin Gustaf Axel

Sjukvårdskorpral

1939 - 1941

Lst-korpral

Karlsson, Rupert Emanuel

Gruppchef

1939 - 1941

Lst-korpral

Östman, Karl Gustaf

Gruppchef

1939 - 1941

Lst-korpral

Persson, Jakob Rickard Valdemar

 

1939 - 1941

Lst-korpral

Wickman, Artur Martin David

Gruppchef

1939 - 1941

Lst-korpral

Pettersson, Lennart Per Fredrik

 

1939 - 1941

Lst-korpral

Vestberg, Karl Tyko

 

1939 - 1940

Lst-korpral

Svensson, Sven Axel Lennart

 

1939 - 1941

Lst-korpral

Endre, Hugo Göte Johansson

       
 
Rekvirerade fastigheter
Fröken A. Claudelin Ljugarn 1939-12-06 Villa "Hemängen" Ljugarn med uthus. För 1 plutonen 2 kustgevärskompaniet.
Fröken A. Claudelin Ljugarn 1939-12-06 6 rum i villa "Gula gården" i Ljugarn. För 1 plutonen 2 kustgevärskompaniet och 3 kulspruteplutonen
Herr Artur Dahlgren Ljugarn 1939-12-06 1 rum för plutonchefen 1 plutonen 2 kustgevärskompaniet.
Herr Arvid Johansson Bringsarve Ljugarn 1939-12-06 -- 1940-11-01 1 rum för chefen 3 kulspruteplutonen, 1 rum till matsal, 5 rum för 3 kulspruteplutonen, 1 rum i Holmbergs fastighet för postering
Edmund Cedersten Sandviken Gammelgarn 1939-12-06 -- 1940-11-16 2 rum
Firma Bröderna Ohlin Ljugarn 1939-12-06 1 st magasinbotten till garage för 3 kulspruteplutonen
Hemmansägare Alfred Östman Mattsarve Gammelgarn 1939-12-06 -- 1940-11-16 (2. plutonen) 1 rum för 8 man.
K. O. Pettersson Gartarve Gammelgarn 1939-12-06 -- 1940-11-16 (2. plutonen) 1 rum för 8 man.
Hemmansägare Leonard Nordin Gartarve Gammelgarn 1939-12-06 -- 1940-11-16 (2. plutonen) 2 rum för 12 man.
Fiskaren Hjalmar Jakobsson Davide Gammelgarn 1939-12-06 (2. plutonen) 1 rum för 8 man.
Jordbruksarbetaren Helge Borell Davide Gammelgarn 1939-12-06 (2. plutonen) 1 rum för 12 man.
Hemmansägaren Albert Pettersson Tynne Gammelgarn 1939-12-06 (2. plutonen) 1 rum avsett som matsal.
Hemmansägaren Karl Bodin Rommunds Gammelgarn 1939-12-06 (2. plutonen) 1 rum avsett som vaktrum.
Skohandlaren Axel Jakobsson Ljugarn 1940-04-17 1 rum för förläggning åt doktor Lind
Sergeant G. Karlsson. Lyckåker 24 Visby 1940-01-12 1 rum med värme, lyse, städning och sängkläder. (Tillhandahållas kapten Törner)
Byggmästare Modin. Nicolaigatan 35 Visby 1940-01-12 1 rum med värme, lyse, städning och sängkläder. (Tillhandahållas löjtnant Rydberg)
Fanjunkare Åkerman. Söderväg 44 1940-01-12 1 rum med värme, lyse, städning och sängkläder. (Tillhandahållas lstfänrik Broander)
H. Andersson. Halsjärnet Visby 1940-01-12 1 rum med värme, lyse, städning och sängkläder. (Tillhandahållas fanjunkare Norgren)
Fru Emilia Lindström. Värnhem 11 Visby 1940-01-12 1 rum med värme, lyse, städning och sängkläder. (Tillhandahållas sergeant Pettersson)
Fru Vigström. Adelsgatan 35 Visby 1940-02-06 1 rum med värme, lyse, städning och sängkläder. (Tillhandahållas lstlöjtnant Gottberg)
     
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig