Föregående sida

3. Kustgevärskompaniet

Fältpostnr: 18203

Gotlands infanteriregemente

Gevärskompani 1939 - 1941. Bemannad med bl a landstormsmän. Norra försvarsområdet (N fo.).

Med åtta pjäsavdelningar kan m/81 och två kan m/95), Kompaniet var bl a förlagt i metodistkapellet i Lärbro. Kompaniexpeditionen var placerad i Slite.

Kustgevärskompanierna utgick ur organisationen 11/8 1941 och ersattes med värnkompanier.

 
 

Befäl

Kompanichef

1939 - 1940

Kapten

Edgardh, Hans Lorentz

Kompanichef

1940 -

Kapten

Bergenström, Torsten
 

1940

Löjtnant

Walman,?

 

1940

Fänrik

Hultén, ?

 

1940

Fänrik

Egnell, ?

 

1941

Vpl läkare

Bursell, ?

Kompaniadjutant

1939 - 1941

Fanjunkare

Sporre, Frans Bernhard

 

1939

Fanjunkare

Barling, John

 

1939

Sergeant

Nilsson, Ivar

 

1940

Sergeant

Pihl, ?

 

1940

Sergeant

Back, ?

 

1940

Sergeant

Johansson, E

Plutonchef

1939 - 1941

Lst-furir

Klafver, Henry Valter

 

1939 - 1941

Lst-furir

Nilsson, Oskar Erik Ivar

 

1939 - 1941

Lst-furir

Persson, Allan Josef Samuel

 

1939 - 1940

Lst-furir

Flodman, Ture Olof Sigfrid

Plutonchef

1939 - 1941

Lst-furir

Johansson, Johan Alfred

 

1940 - 1941

Furir

Thalén, Nils

 

1939

Furir

Gardelin, ?

Signalist

1939 - 1940

Korpral

Gustavsson, Karl Bertil

 

1939 - 1941

Lst-korpral

Hällsson, John Edvard

 

1940 - 1941

Lst-korpral

Eklund, Verner Johannes

 

1939 - 1939

Lst-korpral

Lindgren, Knut Evert Valdemar

 

1939 - 1940

Lst-korpral

Norrby, Ture

 

1939 - 1940

Lst-korpral

Nyström, Bertil Ferdinand

 

1939 - 1941

Lst-korpral

Falk, Åke Rudolf Hilding

 

1939 - 1940

Lst-korpral

Pettersson, Karl Villiam Ivar

 

1939 - 1940

Lst-korpral

Aldenroth, Per Oskar Josef Andersson

 

1939 - 1940

Korpral

Bergqvist, Axel Edvin

       
 
Rekvirerade fastigheter

Boge kommuns skolkassa

1940-04-12

2 rum i Klinte skola

Valter Liljegren Botvaldevik Gothem

1940-04-09

1 rum och 1 kök.

Lantbrukaren Gustaf Nyström Nyholm Gothem

1940-04-10

1 rum på övre botten i Nyströms fastighet i Slite.

Lantbrukaren Gustaf Nyström Nyholm Gothem

1939-12-08

1 rum (telefonrum)

Metodistkapellet Kappelshamn Hangvar

1940-04-09

Förläggning

Byggnadssnickaren J. Andersson. Haga Visby

1940-01-12

1 rum med värme, lyse, städning och sängkläder. (Tillhandahållas kapten Edgardh)

Fru Nilsson. Värnhem 4 Visby

1940-01-12

1 rum med värme, lyse, städning och sängkläder. (Tillhandahållas fänrikarna Hultén och Egnell)

Änkefrun Lundein. Lyckåker Visby

1940-01-12

1 rum med värme, lyse, städning och sängkläder. (Tillhandahållas sergeanterna Pihl och Back)

Kapten Heilding. Bokströmsgatan 2 Visby

1940-01-12

1 rum med värme, lyse, städning och sängkläder. (Tillhandahållas löjtnant Walman)

Löjtnant Thomsson. Haga Visby

1940-01-12

1 rum med värme, lyse, städning och sängkläder. (Tillhandahållas fanjunkare Barling)

J. Stenberg. Söderhem Visby

1940-01-12

1 rum med värme, lyse, städning och sängkläder. (Tillhandahållas sergeant E. Johansson)
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig