Föregående sidaa

1. Kustkulsprutepluton

Fältpostnr: 18221

Gotlands infanteriregemente

Landstormsförband. 1939 - 1941. Klintehamn 1939. Kustkulspruteplutonerna utgick ur organisationen 11/8 1941 och ersattes med värnkompanier. Västra försvarsområdet (V fo.).

 

Befäl

Plutonchef

1939 - 1940

Lst-sergeant

Nilsson, Nils Albin Ragnar

Plutonchef

1939 - 1941

Lst-sergeant

Palm, Otto Edvin

Stabsfurir

1939 - 1940

Lst-furir

Lörén, Ibert Leo Andersson

 

1939 - 1941

Lst-furir

Sandin, Evald Tyko Heribert

Sjukvårdsfurir

1939 - 1939

Lst-furir

Hellgren, Karl Konrad

  1939 - 1940 Lst-furir Norrby, Jakob Johannes Alexander
Kommissarie 1940 - 1940 Stabsfurir Bjergegård, Ture Alexander Pettersson
  1939 - 1940

Korpral

Johansson, Karl Henrik

Bilförare

1939 - 1941

Lst-korpral

Fardelin, Karl Oskar Henning

 

1939 - 1939

Lst-korpral

Tingström, August Alrik Emanuel

Gruppchef

1939 - 1940

Lst-korpral

Pettersson, John Gunnar Edvin

Gruppchef

1939 - 1940

Lst-korpral

Virgin, Axel Hjalmar Fredrik

Gruppchef

1939 - 1940

Lst-korpral

Ahlberg, Karl Teodor Helge

Gruppchef

1939 - 1939

Lst-korpral

Ekström, Knut Julius Fredrik

       
 
Rekvirerade fastigheter

Varvsholms pensionat Klinte

1940-01-15

6 rum, kök, diskrum. Avsedda att användas som förläggning för 1. kustksppluton sam 3. och 4. kusgplutonerna av 1. kusgevärskompaniet. 1 rum för underofficer och 3 rum för manskap, matsal och expedition.
 
 

Bilden ovan togs på Strandpromenaden i Visby år 1940. De sju ”beredskapsgubbarna” ingick i första kulspruteplutonen berättar O. E. Palm, Irisdalsgatan 18, Visby, som skickat in bilden. Stående fr. v. ses Ahlberg, Sanda, Pettersson, Hästnäs, okänd, Enquist, Visby, och sergeant Nilsson, Visby. De två herrarna som sitter vid kulsprutan är Floman, Visby och Ruthström, Västerhejde. (GA 20/12 1977)

   
   
   
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig