Föregående sidaa

2. Kustkulsprutepluton

Fältpostnr: 18222

Gotlands infanteriregemente

Landstormsförband. Visby 1939 (Sanda). Västra försvarsområdet (V fo.). Placerad i bl a Ala. Kustkulspruteplutonerna utgick ur organisationen 11/8 1941 och ersattes med värnkompanier.

 

Befäl

Stabsfurir 1939 - 1940

Lst-furir

Ljunggren, Bengt Johan Olof

Gruppchef 1940 - 1941

Korpral

Hederstedt, Karl Henning Georg

  1939 - 1939

Korpral

Johansson, Karl Henrik

Troppchef

1939 - 1940

Lst-furir

Palm, Otto Edvin

 

1939 - 1941

Lst-korpral

Tingström, August Alrik Emanuel

 

1939 - 1940

Lst-korpral

Karlsson, Erik Hjalmar Julius

 

1939 - 1940

Lst-korpral

Pettersson, Johan Olof Folke

 

1939 - 1940

Lst-korpral

Larsson, Artur Karl Reinhold

 

1939 - 1940

Lst-korpral

Cedergren, Karl Axel

Sjukvårdare

1939 - 1941

Lst-korpral

Viberg, Karl Adolf Erenius

Gruppchef

1939 - 1940

Lst-korpral

Ekström, Knut Julius Fredrik

       
 
Rekvirerade fastigheter

Disponent J. E. Ossian. Cramérgatan 1 Visby

1940-07-01

1 mindre rum rill expeditionsrum. 1 mindre rum till förrådsrum. 1 toalettrum.
     
 
 
   
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig