Föregående sidaa

4. Kustkulsprutepluton

Fältpostnr: 18224

Gotlands infanteriregemente

Landstormsförband. Barack vid Hallgårds och Hessle i Östergarn. Kustkulspruteplutonerna utgick ur organisationen 11/8 1941 och ersattes med värnkompanier. Östra försvarsområdet (Ö fo.).

 

Befäl

 

1939 - 1941

Furir

Pettersson, Knut Harald

 

1939 - 1941

Lst-furir

Ericsson, Harald Gustaf Erik

 

1939 - 1941

Lst-korpral

Nährström, Nils Gustaf Teodor

  1939 - 1939 Lst-korpral Gahnström, Fredrik Artur
       
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig