Föregående sidaa

5. Kustkulsprutepluton

Fältpostnr: 18225

Gotlands infanteriregemente

Landstormsförband.  1939 förlagda i Lärbro. Kustkulspruteplutonerna utgick ur organisationen 11/8 1941 och ersattes med värnkompanier. Norra försvarsområdet (N fo.). Placerad i Bälområdet 1940.

 

Befäl

Troppchef 1939 - 1940 Lst-sergeant Gardelin, Henry John Ivan
  1940 - 1941 Korpral Gahnström, Fredrik Artur
  1939 - 1940 Lst-furir Hedberg, Karl Bernhard
       
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig