Föregående sidaa

6. Kustkulsprutepluton

Fältpostnr: 18226

Gotlands infanteriregemente

1940. 1939 förlagda i Lärbro (Bläse). Kustkulspruteplutonerna utgick ur organisationen 11/8 1941 och ersattes med värnkompanier. Norra försvarsområdet (N fo.).

 

Befäl

 

1939 - 1942

Lst-furir

Lindgren, Karl Ivar Henning

 

1939 - 1940

Lst-korpral

Brandt, Hilding August Gunnar

Gruppchef

1939 - 1940

Lst-korpral

Ryström, Axel Oskar Adolf

       
 

Förströelsedetaljen vid Bläse anhöll om tillställning, lörd. den 6/7 och sönd. den 7/7 1940.

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig