Föregående sidaa

7. Kustkulsprutepluton

Fältpostnr: 18227

Gotlands infanteriregemente

Burgsvik 1939. (Rone). Kustkulspruteplutonerna utgick ur organisationen 11/8 1941 och ersattes med värnkompanier. Södra försvarsområdet (S fo.).

 

Befäl

Plutonchef

1939 - 1941

Lst-löjtnant

Cramér, Per Laurentius Harald

Stabsfurir

1939 - 1941

Lst-furir

Andersson, Oskar Harry

 

1939 - 1940

Lst-korpral

Svensson, Sven Harald Sigvard

Troppchef

1939 - 1940

Lst-korpral

Hägg, Ivar Olof

       
 
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig