Föregående sidaa

9. Kustkulsprutepluton

Fältpostnr: 18229

Gotlands infanteriregemente

Kustkulspruteplutonerna utgick ur organisationen 11/8 1941 och ersattes med värnkompanier. Fårösunds försvarsområdet (F fo.).

 

Befäl

Plutonchef

1939 - 1940

Lst-sergeant

Larsson, Oskar Birger

 

1940 - 1941

Lst-furir

Ekman, Oskar Martin Viktor

 

1939 - 1940

Lst-korpral

Nordström, Erik Axel Elis

  1939 - 1940 Korpral Andersson, Karl Anton Gillis
       
 
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig