Föregående sidaa

Artillerikårstaben

Fältpostnr: 18300

Gotlands artillerikår

Kårstaben grupperad 27/7 1943 vid Blåhäll i Tofta

 

Befäl

Kårchef

1939 - 1941

Överstelöjtnant

Dyrssen, Gustaf Peder Wilhelm

Kårchef

1941 - 1943

Överste

Kempff, Curt Sixten Reinhold

Kårchef

1943 - 1945

Överste

Carpelan, Ivar Bert Tyko

Depåchef

1939 -

Major

Rosengren, Lennart

Kasernofficer

1942 - 1943

Major

Silvén, Gösta Thorild

Regementsstabchef

1939 -

Kapten

Fredriksson, Bror Åke Harald

Regementsintendent

1941 -

Kapten (Int)

af Ugglas, Carl Magnus Magnusson

 

1943 - 1943

Kapten

Linnman, Folke Sigurd

Militärpastor

1944 - 1945

Kapten

Ihrmark, Karl Einar

Divisionsadjutant

1940

Löjtnant

Bolin, Ragnar Vilhelm Jacson

Fältpastor

1943 -

 

Stenberg, Ragnar

Militärpastor

1943 - 1943

Löjtnant

Björck, Carl Gustaf Ingemar

 

1941 - 1941

Löjtnant

Kahlström, Karl Andreas

 

1943 - 1943

Löjtnant

Blomberg, Lars Alex

 

1939 - 1940

Fänrik

Grönqvist, Bengt Johan Rudolfsson

Expeditionsunderofficer

1939 -

Fanjunkare

Norman, Knut Niklas Fredrik

 

1939

Sergeant

Ekeklint, Karl Johan Albert

Expeditionsunderofficer

1943 - 1943

Sergeant

Johansson, Johan Einar

 

1940 - 1941

Furir

Björkman, Edvin

 

1943

Furir

Nordberg, Sven Albert Evald

 

1941 - 1943

Furir

Rydén, Hans Algot Hjalmar

 

1941 - 1941

Furir

Nilsson, Nils Ove Sten

 

1939 - 1939

Lst-furir

Willig, Oscar Georg

 

1940

Konstapel

Lundin, Hilding

 

1944 - 1945

Konstapel

Pettersson, Peter Amadeus

Mc ordonans

1943 - 1943

Konstapel

Blomkvist, Edvard Henning

Postbud

1942 - 1944

Konstapel

Andersson, Karl Elis

 

 

 

 

 
 
I Kårstaben ingående enheter
Sektion I. Kåradjutant, eldledningsofficer, signalofficer, expeditionsunderofficer och gasskyddstekniker.
 
Sektion II. Underhållstjänst lydande under kårkvartermästaren (tygofficeren), Ingående två intendenter, krigskassör och stabsunderofficer.
 
Sektion III. Handhar personalärenden, undervisning, andlig vård mm samt lyder under chefen för Kårstabsbatteriet. Ingående kårpastor, fältpredikant och kårassistent.
 
 
Rekvirerade fastigheter

Sergeant Ahlin Follingboväg 6 Visby

1939-12-08 -- 1940-01-07

1 rum för sergeant G. T. Ackerud.

Kustuppsyningsman T. Reinholtz Vinetagatan 4 Visby

1940-01-08

1 rum för sergeant G. T. Ackerud.

Herr Erik Stenberg Söderhem 27 Visby

1939-12-08

1 rum för sergeant P. A. Larsson.

Larsson Bangårdsgatan 3 Visby

1940-01-01

1 rum för fänrik Bengt Grönkvist.

Köpmannen Knut Ahlér S:t Persgränd 6 Visby

1939-12-05

1 rum för kapten Ragnar Bolin.

Kontorschef H. Fransson Österväg 26 Visby

1939-12-08

1 rum för major L. Rosengren.

Karl Hållbus Follingboväg 9 Visby

1939-12-08

1 rum för kapten Ivar Barrling.

Folkskollärare J. Bergqvist Vinetagatan 6 Visby

1939-12-29

1 rum för doktor Uno Sandqvist.

Herr Herman Pettersson Kvarnvägen 5 Visby

1940-01-01

1 rum för sergeant Hilmer Fahlberg.

Sergeant Ogestad Lothargatan 20 Visby

1940-01-01

1 rum för sergeant C. Nyqvist.

Stadsläkaren N. Bolin St Torget 5 Visby

1940-02-01

1 rum för vpl läkaren Göransson A 7.

Trägårdsmästaren Th. Rettwisch S:t Hansgatan 36 Visby

1940-04-03

1 möblerat rum med värme och lyse för löjtnant Willars.

Fru Back Söderväg 30 Visby

1940-04-06

1 rum för löjtnant H. H. Kristensen.

Köpmannen V. Angelöv Adelsgatan 8 Visby

1940-01-08

1 möblerat rum med värme och lyse för krigskassör Gert Hansson.

Fruk Falk S:t Göransgatan 17 Visby

1940-04-13

1 rum för fänrik G. H. Bovin.
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig