Föregående sidaa

I. Divisionsstaben

Fältpostnr: 18310

Gotlands artillerikår

4/9 1939 beordras I. Divisionen (utom 2, 3 och 4 batterierna) till trakten av Östergarn med uppgift att vid behov understödja strandförsvaret inom Östra försvarsområdet. Samma dag beordras 6. skyttekompaniet I 18 att ansluta till I. divisionen samt underställes divisionensbefälhavaren.

 

5/12 1939 var divisionsstaben förlagd i Gammelgarn.

14/6 1941 var divisionsstaben förlagd i Gammelgarn.

 

Befäl

Divisionschef

1943 - 1944

Major

Koch von, Hans Rudolf Adolf Cornelius

Divisionschef

1944

Major

Lindeborg, Elof

 

1940 - 1941

Fänrik

Grönqvist, Bengt Johan Rudolfsson

 

1943 - 1944

Fänrik

Stoltz, Karl Olof

 

1944 - 1944

Fänrik

Rosen von, Thomas Axel Christian Sven

 

1944 - 1944

Styckjunkare

Boberg, Johan Alfred Elmer

Materielredogörare

1942 - 1943

Sergeant

Hillne, Karl Axel Jakobsson

 

1942 - 1942

Sergeant

Westerlund, Sven Erik Öisten

 

1941 -

Sergeant

Göransson, ?

 

1939 -

Sergeant

Malmqvist, ?

 

1943 - 1943

Sergeant

Frögren, Nils Jacob Erik

 

1940 -

Furir

Frögren, Oskar Herman Alex

Sjukvårdsfurir

1939 - 1939

Furir

Westling, Erik Tage

 

1942 - 1944

Furir / Sergeant

Hörling, Gösta Einar

 

1942 - 1942

Korpral

Henriksson, Gustaf Henrik Vilhelm

 

1942 - 1943

Konstapel

Hammarström, Karl Axel Vilhelm

 

1943 - 1943

Konstapel

Engström, Ragnar Gottfrid

 

1942 - 1943

Konstapel

Gahm, Karl Gösta Albin
 

1941 - 1942

Lst-konstapel

Viman, Adolf Emanuel

 

 

 

 

 
 

I Divisionsstaben ingående enheter

Sektion 1. Ingående bl a: Eldledningsofficer och signalunderofficer.
 
Sektion 2. Ingående bl a. Divisionstrossens läkare, tandläkare och veterinär samt kommissarie och divisionsassistent. I divisionstrossen består bl a av: Chef, divisionstrosstab, ammunitionstross, materieltross, kok- och packtross, livsmedelstross, sjukvårdstross och hästsjukvårdstross.
 
 
Rekvirerade fastigheter

Gammelgarns församling. Skolkassör K. Klintström

8/12 1939

Kvarter för 3 officerare, 1 underofficer samt 30 manskap. Plats för materiel. 1 slöjdsal och 1 bod. 3 rum disponerade av officerare, 1 rum för underofficerare samt 4 rum för manskap. Expeditionslokal.

K. Lindgren Kyrkjuves Gammelgarn

8/12 1939

Kvarter för ca 15 manskap. Plats under tak för 5 bilar. 2 rum disponerade av manskap.

Anton Pettersson Gandarve Gammelgarn

8/12 1939

Kvarter för 1 underofficer samt ca 15 manskap. Plats under tak för 5 bilar och 1 mc. 1 rum disponeras av underofficer och 2 rum av manskapet.

Viktor Pettersson Gloser Gammelgarn

8/12 1939

Plats under tak för 7 bilar.

Alfred Pettersson Gloser Gammelgarn

8/12 1939

Plats under tak för 1 bil.

Elof Jakobsson Gandarve Gammelgarn

8/12 1939

Plats under tak för 1 bil.

Viktor Persson Gloser Gammelgarn

8/12 1939

1 rum för 1 underofficer. 3 rum avsett som sjukkvarter. 1 rum uppsagt 1940-11-25.

O. Båthelsson Gloser Gammelgarn

8/12 1939

1 rum för manskap.

Småskolan Gammelgarn (Lärarinnan Ahlqvist)

8/12 1939

1 säng, 1 bord, 1 bokhylla och 4 stolar att disponeras av 1 officer.
     
 
 

Fotografierna nedan visar I. Divisionsstabens förläggning i Gammelgarn. Fotografierna är tagna 2013 men enligt bybor så är nästan inget förändrat (mer än färgen) sedan staben var förlagd här. I dag används barackerna som bygdegård.

 
 
Vpl. 268 38/31 Oskar Egot Olofsson

 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig