Föregående sidaa

4. Batteriet I. Divisionen

Fältpostnr: 18314

Gotlands artillerikår

Utrustade 1939 med fem 15 cm haubitsar m/06. Fr o m 1940 utrustade med tolv kanon 7.5 cm m/40.

 

Efter den 9 april 1940 skärptes beredskapen på Gotland. En av många åtgärder var att 4. batteriet med 15 cm haubitsar m/06, hade högsta eldberedskap mot ett fast eldläge vid inloppet till Visby hamn. Batteriet var tillfälligt grupperat vid Silikattegelfabriken väster om travbanan vid Skrubbs. 4. batteriet var A 7:s tyngsta och var organiserat med fyra pjäser.

Men det fanns en femte reservpjäs. Den bemannades turvis av de ordinarie pjäsbesättningarna och grupperades i Fiskarporten vid Kruttornet i Visby med uppgift att "skjuta direkt" mot fientliga fartyg. Full eldberedskap rådde under samma tider som för huvudbatteriet. Under övrig tid på dygnet var pjäsen inrullad på en gård straxt intill. Projektiler och krutladdningar förvarades i Kruttornet.

1941 kom 4. batteriet att ingå i Mellersta försvarsområdet M fo.

 

Batteriet grupperat 1939 - 1941 i Follingbo (Bl a förlagda i Follingbo skola)

Batteriet grupperat 1941 i Klintehamn

Batteriet grupperat 27/7 1943 i Follingbo

 

Befäl

Batterichef tjf

1939 - 1939

Kapten

Kring, Hilding

Batterichef

1939 - 1940

Fänrik

Böös, Thorsten

Batterichef

1940 - 1941

Kapten

Döbeln von, Georg

 

1943 - 1943

Kapten

Kristensen, Hans Henrik

 

1939 - 1944

Fänrik / Löjtnant

Welander, Gustaf

 

1943 - 1944

Fänrik

Mjöberg, Harald

Batteriadjutant

1944 - 1945

Styckjunkare

Pettersson, Josef Emanuel

 

1943 - 1944

Sergeant

Wallestam, Sven Henry Pettersson

 

1943 - 1943

Sergeant

Gottberg, Folke Gustav Henning

 

1939 - 1940

Sergeant

Nilsson, Karl Oskar Martin

 

1939 - 1942

Sergeant

Gahm, Sven Fridolf Hilding

 

1941 - 1943

Furir

Boberg, Knut Einar Fridolf

 

1943 - 1943

Furir

Lätt, Stig Konrad

 

1943 - 1943

Furir

Sangéus, Hans Åke Theodor

Pjäschef

1940

Konstapel

Silvén, Ove

Bilmekaniker / bilförare 1943 - 1943 Konstapel Nilsson, Per Axel Emanuel
       
   
 
Rekvirerade fastigheter

Follingbo skola

1939-12-08

Kvarter för 80 manskap. 4 st rum.

Skyttepaviljongen Follingbo

1939-12-08

Kvarter (1 rum) för ca 25 manskap.

R. Nyström Gerete Follingbo

1939-12-08

3 eldade rum avsett för 2 officerare och 1 underofficer. Plats under tak för 1 bil.

O. Sandén Klinte Follingbo

1939-12-08

2 eldade rum avsett för 2 underofficerare. Plats under tak för 1 automobil.

G. Wiman Klinte Follingbo

1939-12-08

1 eldat rum såsom sjukavdelning.

G. Eklund Klinte Follingbo

1939-12-08

1 eldat rum avsett för 1 underofficer.

John Dahlström Klinte Follingbo

1940-01-16

1 rum avsett som lärosal för furirskolan.

Follingbo kommun

1940-01-10

1 rum i Follingbo skolas lärarbostad avsett som kvarter för 1 officer.

Herr V. Pettersson Klinte Follingbo

1940-01-10

1 st eldat rum avsett till förrådsrum.

Lantbrukaren Arvid Collberg Nygårds Follingbo

1940-01-17

1 st lada avsett som garage för 6 bilar.

Lantbrukaren Arvid Collberg Nygårds Follingbo

1940-04-01

1 st boningsrum avsett till bostad för 1 officer.

Direktör Otto Hansson Rosendahl Follingbo och ägarna till Samfälld mark vid Klinte Follingbo

1940-04-01

Området är avsett att användas för uppförande av garage.

Folkskollärare Evert Nilsson Follingbo

1940-05-07

1 garage avsett till proviant och materielrum.

Arrendatorn Karl Widén Prästgården Follingbo

1940-05-20

1 st eldat rum avsett som förläggning för manskap.

Herr V. Pettersson Klinte Follingbo

1940-07-04

1 st eldat rum avsett till förrådsrum. 1 st eldat rum avsett till förläggning för manskap.

Herr A. Segerdahl Klinte Follingbo

1940-07-04

2 st eldade rum avsett till förläggning för manskap.

V. Ljungbergs sterbhus Annelund Visby

1940-05-06

Mark avsett för fältarbete.
 
   

4. batteriet vid en 15 cm haubits m/06 år 1940.

Näst längst till vänster Chef 4. pjäsavd. konstapel Ove Silvén

Grupperingen vid Silikattegelfabriken.

   

5:e pjäs i ställning i Fiskarporten. Längst till höger pjäschefen, konstapel Ove Silvén, dänäst riktaren Arne "Påven" Blomberg. Mannen längst till vänster kan vara Tryggve Romin.

Fänrik Thorsten Böös vid Gerete gård i Follingbo 1940
   
Överskeppning av 4. batteriet 1940 till Fårö
   

Med gasmask och kanon. Någonstans här på Gotland finnas denna pjäs och dess gasmaskförsedda pojkar, som kunna behandla vapnet perfekt.

   
   
När aprilgryningen bröt in började artillerigranater vina över kasernen. Det var eget artilleri. A 7:s 4. batteri hade en stridsställning vid silikatfabriken väster om travbanan vid Skrubbs. Det var ett 15 cm haubitsbatteri och nu i gryningen sköt man in ett fast eldläge utanför piren i Visby hamn. För befolkningen i Visby var det naturligtvis inte en helt angenäm överraskning att väckas av artillerield utanför hamnen, men ingen klagade. Det var en tid då man var stolt, när man såg att det egna försvaret var på plats. (Kennerby / Artilleriet vid Korsbetningen)
   
   

Synd att klaga.....

Brev från 4. batteriet

Ja, varför ska man egentligen klaga? Vi grabbar på 4. batteriet hänga i varje fall inte läpp, fast det finns besvärligheter. Nej, upp med humöret på toppen, det är vår lösen. Här finns pojkar, som med sina kvicka inpass kunna förgylla upp stämningen högst betydligt såväl under rasterna som på kvällarna i logementen. Säkert kommer vi att för livet minnas "Ryen" och hans "Tjolanta", som han besjunger vid varje större festlighet på markis. Och lille Molin med mandolinen, han som också ritar gubbar och själv är så skrattretande. Man skulle kunna hålla på en lång stund och räkna upp liknande, men detta får vara nog.

Befälet, som ödet skänkt oss, klagar vi inte heller på. Kaparn, som kan se verkligt bister ut, har längst inne ett stort och ömmande hjärta som smälter, när vi med sorgsen min förklara, att vi har en växel, som måste omsättas och alltså behöver permission. Så har vi Styckis. Han är rund, men det gör ju bara, att han är så mycket trevligare. Löjtis gör allt för att pigga upp oss med morgontidig harvning och spridd ordning i snödrivorna. Så, som sagt var, det är synd att klaga.

 

Käket vi få kommer vi alltid att minnas med vördnad, ty man skall ju vörda ålderdomen. Och underbara "varmdryck", även kallad kaffe, vad vore en blåsig och kall vintermorgon utan dig! Korv, d v s korv på tvären och korv på längden, det får vi till två mål av tre, så korven glömmer man heller aldrig. Korv på tvären och korv på längden är nog i stort sett detsamma, men för att få matsedeln mera omväxlande har man ordnat det så. Kommissariens grisar, vilka får maten som blir över, tycks må prima av den. I varje fall har ingen av dem ännu blivit matförgiftad.

Varmt och sk ... (förlåt, jag höll visst på att skriva skönt) klädda äro vi. Särskilt den gamla hederliga m/10 med sin styva och högtidliga krage är ett under av anpassningsförmåga. Bara kragen passar, så passar hela rocken. Det är ganska underbart. Och när vi drar på oss vår granna uniform och bege oss till stan på permis är det omöjligt att få vara i fred för alla snyggis som vill ha sällskap. Men sånt är ju bara kärt besvär.

 

När det gäller den andliga utspisningen, har vi det prima ordnat med eget bibliotek och allt. Sign. Gustafsson, bibliotekarien, står till tjänst vid vilken tid som helst med råd och upplysning angående goda böcker. Även ett par studiecirklar har kommit i gång, så nu gäller det bara att få tiden att räcka till. Lilla vännen därhemma måste ju ha ett tjockt och präktigt brev ibland och sånt ta en hel del av ens dyrbara tid.

Kanske händer det ibland att blicken blir inåtvänd och drömmande. Tanken går till de kära därhemma. En käresta,,...

Månen lyser över det vita landskapet. Man går ensam på post med karbinen på axeln. Allt är tyst och stilla. Endast då och då hörs köldknäppar från gärdesgården i närheten. Tanken söker sig bort, långt bort...........

Till alla förband runt om på Gotland sända vi pojkar på 4. batteriet en kamratlig hälsning. Låt oss hålla humöret på toppen! Ännu så länge är det synd att klaga! L - 11 (Källa: 1153)

   
   
Värnpliktig död i trafikolycka

 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig