Föregående sidaa

14. Batteriet II. Divisionen

Fältpostnr: 18328

Gotlands artillerikår

Landstormsförband. Batteriet var utrustade med 8 cm kanoner.

 

27/5 1940 grupperades batteriet i trakten av Hellvi.

24/9 1940 batteriet förpuppas och underställs chefen 7. batteriet i Lärbro.

 

Befäl

 

1942 - 1943

Styckjunkare

Karlsson, Jakob Ludvig Emanuel

Pjäschef

1940 - 1942

Furir

Jakobsson, Karl Viktor Hellmuth

 

1940 - 1944

Furir

Norrby, Ture Gustaf Johansson

  1943 - 1944 Lst-furir Lindberg, Ture Erik Malte
Pjäschef 1940 - 1943 Lst-furir Ganström, Jakob Alfred
 

1941 - 1943

Konstapel / Furir

Jonasson, Karl Gustaf Alfred

Pjäschef

1939 - 1944

Konstapel / Furir

Gustafsson, Henry Axel Herbert

Pjäschef

1940 - 1943

Konstapel

Boberg, Alert Johan Ferdinand

Pjäschef

1939 - 1942

Konstapel

Björnlund, Karl Gustaf Josef

 

1941 - 1943

Konstapel

Dahlström, Gustaf Herman Olof

Pjäschef

1940 - 1944

Konstapel

Öström, Einar Gustaf

 

1939 - 1941

Konstapel

Andersson, Johan Hugo Fabian

Pjäschef

1939 - 1942

Konstapel

Gustafsson, Karl Gustaf Harry

 

1941 - 1944

Konstapel

Frisk, Nils Malte

Pjäschef

1940 - 1942

Konstapel

Vahlberg, Nils Vilhelm

Pjäschef

1940 - 1944

Konstapel

Heffner, Karl Erik

Pjäschef

1940 - 1942

Konstapel

Vahlbäck, Karl Einar

Kock

1940 - 1943

Konstapel

Larsson, Erik Ivar Daniel

 

1943 - 1944

Konstapel

Östman, Konrad Oskar Ernst Erling

Pjäschef

1941 - 1942

Lst-konstapel

Kellström, Birger Oskar Rickard

Pjäschef

1940 - 1943

Lst-konstapel

Johansson, Carl Gustaf Verner

 

1940 - 1943

Lst-konstapel

Nilsson, John Gustav

Pjäschef

1940 - 1940

Lst-konstapel

Engström, Gustav Brynolf

Pjäschef 1941 - 1944 Lst-konstapel Hellgren, Birger Erik
       
   
 

Den 29 mars 1940 utbildades Harry på 8 cm kanon och från den 11 april 1940 tjänstgjorde han på 12 batteriet. Den 7 maj 1940 överflyttades han till 14 batteriet. Hempermiterades den 22 september 1940. Återinkallades igen den 22 juni 1941 med tjänstgöring fram till den 6 augusti på 14 batteriet då han återigen blev hempermiterad. Återinkallades igen den 20 augusti 1942 med tjänstgöring vid samma batteri. Där kom han att vara fram till den 27 april 1941. Efter en kort hemförlovande inkallades han igen den 29 april 1943 för tjänt fram till den 21 augusti. Den 10 december 1944 avfördes Harry. För honom var kriget slut. (Harry Olsson föddes den 22 maj 1902 i Follingbo och avled den 26 juni 1982 i Visby. Han arbetade hela sitt liv som brunnsborrare.)

 
 
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig