Föregående sidaa

12. Batteriet  /  9. Batteriet -  II. Divisionen

Fältpostnr: 18331

Gotlands artillerikår

Landstormsförband. Ursprungligen 12. batteriet. 1940 Batteriet uppsattes på förvåren. Bestod av ett femtontal landstormsmän och 4 stycken 8.4 kanoner m/1881. Batteriet skulle snabbutbildas och det skedde i Tingstäde fr o m 29 mars till 10 april. Batteriet var i vissa delar underställd chefen för II. Divisionsstaben A 7.

7/5 1940 ändrades numreringen från 12. batteriet till 9. batteriet.

 

Batteriet grupperat 14/4 1940 vid Holmhällar i Hamra

Batteriet grupperat 25/5 1940 i trakten av Hellvi. Berett att stödja strandförsvaret. (Samgrupperat med 14. batteriet).

Batteriet grupperat 11/8 1941 vid Sysne

Batteriet grupperat ?/3 1943 vid Sysne

 

Befäl

Batterichef

1940 - 1940

Styckjunkare

Lundgren, Erik

 

1939 - 1945

Styckjunkare

Nilsson, Johan Albert Elias

Kommissarie

1939 - 1940

Sergeant

Willig, Oscar Georg

 

1940 - 1942

Sergeant

Blom, Gustaf Elis Enar Hansson

 

1940 - 1940

Furir

Karlsson, Gustaf Adolf Arne

 

1939 - 1940

Furir

Klintborg, Karl Gustaf Axel

 

1940 - 1941

Furir

Jonsson, Knut Ivar

 

1940 - 1941

Furir

Johansson, August Edvard Teodor

 

1940 - 1941

Furir

Nilsson, Nils Ove Sten

Sjukvårdsfurir

1940 - 1942

Furir

Olofsson, Johan Frans Petter

 

1939 - 1940

Konstapel

Cedergren, Alert Oskar Sigfrid

 

1940 - 1940

Konstapel

Boberg, Alert Johan Ferdinand

Pjäschef

1940 - 1941

Konstapel

Hammarström, Karl Axel Vilhelm

Pjäschef

1940 - 1941

Konstapel

Niklasson, Sven Emanuel

 

1939 - 1940

Konstapel

Ronström, Bror Gösta

 

1939 - 1940

Konstapel

Danielsson, Axel Torbjörn

 

1941 - 1942

Konstapel

Gahm, Karl Gösta Albin

 

1940 - 1941

Konstapel

Blomkvist, Edvard Henning

Expeditionsunderbefäl

1939 - 1940

Konstapel

Bondesson, Sture Gunnar

Kommissarie

1941 - 1941

Konstapel

Thimgren, Sten Adolf

Pjäschef

1940 - 1941

Konstapel

Lundström, Sven Artur

Bilförare

1940 - 1941

Konstapel

Stengård, Ole Hilding Johannes

Pjäschef

1942 - 1943

Lst-konstapel

Viman, Adolf Emanuel

 

 

 

 

 
 
Rekvirerade fastigheter
Gunnar Östergren Austre Vamlingbo 1940-04-12 1 rum på nedre botten kvarter för 10 man. 1 rum på nedre botten avsedd som batteriexpedition och batterichefsrum. 1 rum på övre botten för 5 underbefäl. Samtliga i manbyggnaden.
Lantbrukaren Hans Jakobsson Austre Vamlingbo 1940-04-12 1 rum (salen) i manbyggnaden kvarter för 15 man.
Lantbrukaren Hans Jakobsson Austre Vamlingbo 1940-04-12 1 rum för materielförvaring och matutdelning.
 
 

Den 29 mars 1940 utbildades Harry på 8 cm kanon och från den 11 april 1940 tjänstgjorde han på 12 batteriet. Den 7 maj 1940 överflyttades han till 14 batteriet. Hempermiterades den 22 september 1940. Återinkallades igen den 22 juni 1941 med tjänstgöring fram till den 6 augusti på 14 batteriet då han återigen blev hempermiterad. Återinkallades igen den 20 augusti 1942 med tjänstgöring vid samma batteri. Där kom han att vara fram till den 27 april 1941. Efter en kort hemförlovande inkallades han igen den 29 april 1943 för tjänt fram till den 21 augusti. Den 10 december 1944 avfördes Harry. För honom var kriget slut. (Harry Olsson föddes den 22 maj 1902 i Follingbo och avled den 26 juni 1982 i Visby. Han arbetade hela sitt liv som brunnsborrare. Vpl nr 113 75/22)

 
 
 

Bildklipp från en beredskapsfilm inspelad vid Holmhällar och med 12. batteriet

Order anländer om att batteriet skall öppna eld.

Avståndet till målet kontrolleras.

Pjäsen färdig.

Projektilen förs fram.

Laddning.

Drivladdningen på plats.

Sista inställningen.

Avfyrningssnöret anbringas.

Allt färdigt för eldgivning.

Ge eld!

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig