Föregående sidaa

XIV. Divisionsstaben

Fältpostnr: 18340

Gotlands artillerikår

Fr o m april 1944. Bestod av nyinryckta rekryter men av rörliga förband fanns den just färdigutbildade årsklassen 1942, som tillsammans med inkallad personalersättningsreserv bildade divisionen. Divisionen bestod av: Stab, 1. batteriet, 2. batteriet.

 

Divisionsstaben grupperad ?/4 1944 i Gammelgarn

 

Befäl

 

1944 - 1944

Sergeant

Hoppe, Bo

 

1944 - 1944

Sergeant

Frögren, Nils Jacob Erik

       
       
   
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig