Föregående sidaa

V. Divisionensstaben

Fältpostnr: 18350

Gotlands artillerikår

10/4 1945 - 26-27/6 1945. Organiserades av värnpliktiga som i början av april avslutade sin 1. tjänstgöring. Ingående batterier: 10. batteriet, 11. batteriet.

 

Divisionsstaben grupperad 10/4 1945 - 26-27/6 1945 i Vamlingbo

 

Befäl

       
       
 
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig