Föregående sidaa

III. Divisionen

Gotlands artillerikår

III. Divisionen bestod av 1. Luftvärnsbatteriet med fyra 8 cm luftvärnskanoner fm/22 och 2. Luftvärnsbatteriet med tre 7.5 cm luftvärnskanoner m/30 och tre stycken troppar med vardera två 40 mm akan m/36.

 

Befäl

       
 
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig