Föregående sida

1. Luftvärnsbatteriet

Fältpostnr: 18324 / Marinpostnr: 2035 / 90162 / Fältpostnr: 18401

Gotlands artillerikår / Gotlands kustartillerikår / Stockholms luftvärnsregemente (Lv 3 G)

1935 överfördes fyra 8 cm (egentligen 7.65 cm) luftvärnskanoner fm/22 (Skoda) från Karlsborg till Visby och till det nybildade 1. Luftvärnsbatteriet, organiserat av Gotlands artillerikår (A 7).

1939 ingick batteriet i III. Divisionen vid A 7 med fältpostnummer: 18401. Den 1 april 1940 övertog KA 3 batteriet med marinpostnummer 2035 / 90162. Den 1 oktober 1943 övertog Lv 3 (Stockholms luftvärnsregemente) batteriet från KA 3.

 

1/9 1939 - 1/2 1940  grupperades batteriet omgående på fältet intill skogsdungen söder om landsvägen vid Bingers kvarn. Intendenturmaterielen hämtades i Kajserportsförrådet till utrustningsplatsen i kvarnen, där expeditionen också var inrymd. Där styrde batteriadjutanten, Hilmer Jönsson, medan batterichefen, reservkaptenen du Rietz övervakade tjänsten, dock inte bättre än att en icke oansenlig mängd materiel försvann. I den allmänna brådskan och allvaret fann man väsentligare saker att syssla med än förkommen materiel. du Rietz efterträddes snart, först av Erik Lundgren, därefter av löjtnant Liljenström.

Efter några månaders bivackförläggning vid kvarnen flyttades förläggningen till Strandgården (Stadshotellets anex), där nu S:t Göransgården ligger, batteriet omgrupperades samtidigt till Galgbacken.

 

I början av 1940 överfördes batteriet till KA 3.

1941-03-18 grupperades batteriet i Slite. (Ersattes 1943 av 3. lvkanbatt). 

Grupperades fr o m 1943 i Fårösund (3 st 7.5 cm lvkan M/30 med cinstr M/33 (Papello)

 

1943-10-01 övertog Lv 3 G (Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland) ansvaret över förbandet från KA 3. (Källa: 217)

 

Befäl

Batterichef

1939 - 1939

Kapten

Du Rietz, Per Gunnar Erik

Batterichef

1939 - 1940

Kapten

Liljenström, Carl Johan

Batterichef

1939 - 1939

Styckjunkare

Lundgren, Erik

Batteriadjutant

 

Styckjunkare

Jönsson, Hilmer

 

1939 - 1943

Furir

Ringvall, Elis Olof

 

1939 - 1940

Konstapel

Lydahl, Klas Edmund
  1939 - 1940 Konstapel Stjärnkvist, Sten Ragnar

 

1943

Vpl konstapel

Bäckström, Holger Alef
 
 
Rekvirerade fastigheter

Muraren Karl Larsson Berggatan 6 Visby

1940-01-25

1 bostadsrum, möblerat.

Fröken Hulda Norrby Berggatan 4 Visby

1940-01-15

2 bostadsrum, möblerat.

Ångbåtsbolaget i Visby

1939-12-08

I första våningen i Strandgården: 1 rum för officerare. 4 rum för underofficerare. 1 rum för batteriexpeditionen. 9 rum för manskapet. 1 kök för marketenteri. Tvättrum och toalett samt 1 skåp för sjukvårdsmateriel.

I andra våningen i Strandgården: Hela vindsutrymmet, 1 rum för manskap.

I mindre byggnaden: 1 källare för proviant, 3 rum för materiel.

Till Strandgården hörande markområde.

Husägare Albert Lindegren Backgatan 3 Visby

1939-12-06

1 garage.

Köpmannen Karl Haverman S:t Göransgatan 10 Visby

1939-12-08

1 garage med värme.

 
 
Blåhäll 1938
   
1939 i Blåhäll. Till vänster styckjunkare Erik Lundgren. Strandgården. Manskapsförläggning. Numera rivet och ersatt av Göransgården.
 
 
 
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig