Föregående sida

2. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18412

Gotlands artillerikår

Utrustade med 8.4 cm kanon m/1881. Fr o m 1939 grupperad vid Lotsbacken i Slite Othem.
 

Befäl

Chef 1940 - 1940 Konstapel Jonasson, Karl Gustaf Alfred
       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig