Föregående sida

5. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18415

Gotlands artillerikår

Utrustade med 8.4 cm kanon m/1881. Fr o m 1939 grupperad Smöjen lastageplats, väster Lörje Hellvi.
 

Befäl

Pjäschef 1939 - 1941 Lst-konstapel Lindberg, Ture Erik Malte
       
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig