Föregående sida

7. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18417

Gotlands artillerikår

Utrustade med 8.4 cm kanon m/1881. Fr o m 1939 grupperad 1 km nordnordöst Söderudd Furillen Rute.
 

Befäl

Pjäschef 1940 - 1940 Konstapel / Furir Gustafsson, Henry Axel Herbert
       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig