Föregående sida

8. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18418

Gotlands artillerikår

Utrustade med 8.4 cm kanon m/1881. Fr o m 1939 grupperad vid Karthaken på Furillen Rute.
 

Befäl

Chef   Lst-konstapel Olofsson, Albin Helge

 

1940 - 1940

Konstapel

Andersson, Johan Hugo Fabian

       
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig