Föregående sida

9. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18419

Gotlands artillerikår

Norra försvarsområdet (N fo.). Utrustade med 8.4 cm kanon m/1881. Fr o m 1939 grupperad 500 meter sydost Fårö kyrka.
 

Befäl

Pjäschef 1940 - 1942 Lst-korpral Smedberg, Oskar Gunnar
       
 
Rekvirerade fastigheter

Fiskaren John Rundgren Mölner Fleringe

1940-01-20

1 bostadsrum med förstuga i gårdshuset. 1 bostadsrum i manbyggnaden (delvis möblerat).

Lantbrukaren Lorents Pettersson Lunderhaga Fleringe

1940-01-20

1 delvis möblerat bostadsrum i gårdshuset.
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig