Föregående sida

10. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18420

Gotlands artillerikår

Norra försvarsområdet (N fo.) Utrustade med 8.4 cm kanon m/1881. Fr o m 1939 grupperad 600 meter öster St. Gåsemora västra på Fårö.
 

Befäl

Pjäschef 1942 - 1942 Lst-furir Lindberg, Ture Erik Malte
Pjäschef 1939 - 1940 Lst-konstapel Hellgren, Birger Erik
       
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig