Föregående sida

11. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18421

Gotlands artillerikår

Norra försvarsområdet (N fo.)  Utrustade med 8.4 cm kanon m/1881. Fr o m 1939 grupperad 1 km öster Afva på Fårö.
 

Befäl

       
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig