Föregående sida

12. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18422

Gotlands artillerikår

Norra försvarsområdet (N fo.). Utrustade med 8.4 cm kanon m/1881. Fr o m 1939 grupperad vid Lutterhorn på Fårö.
 

Befäl

  1944 - 1944 Lst-korpral Smedberg, Oskar Gunnar
       
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig