Föregående sida

13. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18433

Gotlands artillerikår

57 mm kanon m/95. Fr o m 1939 grupperad på Enholmen Othem.
 

Befäl

Pjäschef 1939 - 1940 Lst-konstapel Kjellström, Birger Oskar Rickard
Pjäschef 1939 - 1940 Konstapel Fohlström, Alvar
       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig