Föregående sida

15. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18435

Gotlands artillerikår

57 mm kanon m/95. Fr o m 1939 grupperad vid Herrviks hamn.
 

Befäl

 

1940 - 1941

Konstapel

Pettersson, Villy Henry Bernhard

       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig