Föregående sida

16. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18436

Gotlands artillerikår

57 mm kanon m/95. Fr o m 1939 grupperad vid Herrviks hamn..
 

Befäl

Pjäschef

1944 - 1944

Furir

Jakobsson, Erik Henry Valdemar

       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig