Föregående sida

17. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18437

Gotlands artillerikår

57 mm kanon m/95. Fr o m 1939 grupperad vid Ljugarns hamn.
 

Befäl

Chef

1939 - 1941

Lst-furir

Svanborg, Knut Viktor Herbert Andersson

Pjäschef

1939 - 1941

Lst-konstapel

Lundberg, Karl August Valter

Pjäschef

1940 - 1940

Konstapel

Pettersson, Gustaf Jakob Hilmer

       
 
Rekvirerade fastigheter

Herr Karl Holmberg Ljugarn

1940-04-10

Norra rummet i andravåningen, förläggning för 5 man. Tillsammans med 18. pjäsavdelningen
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig