Föregående sida

18. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18438

Gotlands artillerikår

57 mm kanon m/95. Fr o m 1939 grupperad vid Ljugarns hamn.
 

Befäl

Chef 1944 - 1944 Furir Lundberg, Karl August Valter
       
 
Rekvirerade fastigheter

Herr Karl Holmberg Ljugarn

1940-04-10

Norra rummet i andravåningen, förläggning för 5 man. Tillsammans med 17. pjäsavdelningen
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig