Föregående sida

19. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18439

Gotlands artillerikår

57 mm kanon m/95. Fr o m 1939 grupperad vid Klintehamn.
 

Befäl

Chef 1939 - 1944 Lst-furir Söderlund, Emil Johan
       
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig