Föregående sida

22. Självständiga pjäsavdelningen

Fältpostnr: 18442

Gotlands artillerikår

57 mm kanon m/95. Fr o m 1939 grupperad vid Burgsviks hamn. 30/5 1940 grupperad i Ronehamn.
 

Befäl

Chef 1939 - 1941 Lst-furir Andersson, Adolf Viktor Henning
       
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig