Föregående sidaa

2. Ammunitionsförrådsplutonen

Fältpostnr: 18552

Gotlands artillerikår

1939 - 1941. Roma. Plutonen utgick ur organisationen 11/8 1941 och ersattes med 41. Ammunitionsförrådskompaniet.

 

Befäl

 

1940 - 1941

Furir

Wallin, Ragnar Laurentius

 

1939 - 1940

Konstapel

Nilsson, Frans Gustaf Ragnar

 

1940

 

Gottberg, E

       
 
Rekvirerade fastigheter

Metodistkapellet Broa Halla

1939-12-08

Förläggning för ca 30 manskap.

Peder Pedersen Möllebos Halla

1939-12-08

1 lada för upplag av ammunition.

Halvar Andersson Möllebos Halla

1939-12-08

1 lada för upplag av ammunition.

Fröken Helena Johansson Broa Halla

1940-02-19

1 smedja såsom ammunitionsförråd.
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig