Föregående sidaa

3. Ammunitionsförrådsplutonen

Fältpostnr: 18553

Gotlands artillerikår

1939 - 1941. Hemse. Plutonen utgick ur organisationen 11/8 1941 och ersattes med 41. Ammunitionsförrådskompaniet.

 

Befäl

Chef amförråd

1940 - 1941

Furir

Andersson, Graham

Sjukvårdsfurir

1940 - 1941

Furir

Westling, Erik Tage

 

1940 - 1941

Konstapel

Viding, Valter Olof Oskar

 

1940 - 1941

Konstapel

Broström, Torleif Mauritz

 

1940 - 1940

Konstapel

Hammarström, Karl Axel Vilhelm

 

1941 - 1941

Lst - konstapel

Månsson, Oskar Josef Alexius

 

1939 - 1941

Konstapel

Jonasson, Gustaf Adolf

       
 
Rekvirerade fastigheter

Nils Jakobsson Tjengdarve Hemse

1939-12-08

1 rum för 1 officer, 1 rum som expeditionslokal.

Carl Nilsson Sindarve Hemse

1939-12-08

1 rum som kvarter för 10 manskap.

Gunnar Johansson Sindarve Hemse

1939-12-08

2 rum som kvarter för 20 manskap.

J. Sandsjö sterbhus Tjengdarve Hemse

1939-12-08

1 vagnsbod.

Fru Karolina Ingmansson Tjengdarve Hemse

1939-12-08

1 vagnsbod.
 
 
 
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig