Föregående sidaa

42. Tygverkstadpluton

Fältpostnr: 18556

Gotlands artillerikår

Plutonen handhade i huvudsak översyns- och omändringsarbeten (gengas).

 

Befäl

 

1941 - 1944

Furir

Johansson, Knut Teodor

       
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig