Föregående sidaa

Krigssjukhuset i Klintehamn

Fältpostnr: 18584

Gotlands infanteriregemente

Krigssjukhus 8/12 1939 - 22/7 1940. Sjukhuset upprättades i fabrikslokaler vid Klintebys i Klinte. Det uppfördes även två baracker väster om fabriken för expedition, röntgenavdelning och operationssalar. Sjukhuset ansågs emellertid snart olämpligt ur såväl sjukvårdsteknisk som taktisk synpunkt och upphörde och istället omvandlades till ett etappsjukhuskompani i slutet av 1941.

 

Personal

Chefsläkare

1940 -   Bergström, Erik

Chefsläkare

1940 - 1940

 

Röjdmark, Oscar Emil Johnson

Chefsläkare

1940 -

 

Arnwald, Carl Gustaf "Gösta" Walentin

 

1940 -

Vpl läkare

Thornell, Åke Bertil

 

1941 -

Vpl apotekare

Lundström, ?

  1943 - 1943 Fanjunkare Gustafsson, Karl Gottfrid

Översjukvaktare

1943 - 1944

Korpral

Hägg, Karl Erik

 

1943 - 1943

Lst-korpral

Gardelin, Karl Gustaf Valdemar

       
 
Rekvirerade fastigheter

Godsägare Anders Resare Klintebys Klinte

1939-12-06

Den äldre (mellersta) stathusbyggnaden med alla tillhörande utrymmena. 3 rum i rättarbostaden. Undertaksutrymmena för 2 personbilar och 2 lastbilar, eventuellt ytterligare 2 bilar.

Godsägare Anders Resare Klintebys Klinte

1940-03-14

Den västra av de 2 gamla potatiskällarna.

Fru Emma Resare Klintebys Klinte

1940-04-24

Östra flygeln till gårdens huvudbyggnad. Källaruyrymme i närbelägna hus.

Prosten Gustaf Sjöberg Prästgården Klinte

1939-12-20

3 rum i präsgårdsbyggnadens nedre botten. 1 rum i flygelbyggnaden.

Lärarinnan Elsa Pettersson Snögrinde Klinte

1939-12-16

2 rum och kök utgörande lärarinnebostaden i Kyrkskolan.

Klinte högre folkskola

1939-12-18

Skolans 2 läsrum med biutrymmen.

Nya missionshuset Klinte

1939-12-18

Missionshusets undre våning.

Salemkapellet Klinte

1939-12-18

Salemskapellets samtliga lokaler i nedre våningen.

Folkskolläraren Allan Klofelt Hamnskolan

1940-01-02

Lärarbostaden i Hamnskolan. 2 rum och kök jämte bilutrymme.

Folkskolan i Klinte

1940-01-02

Skolans lokaler. 1 kapprum. 3 läsrum.

Fru Selma Svallingsson Klintehamn

1940-01-08

2 rum och hall i nedre botten av boningshuset vid Bönders i Klinte jämte tillhörande uppvärmningsanordningar och olika ljusanordningar. Att nyttja till kvarter åt sjuksköterskor.

Fru Selma Svallingsson Klintehamn

1940-01-08

1 fastighet med undantag

Änkefru L. Löfkvist Snögrinde Klinte

1940-03-13

1 fastighet med alla till fastigheten hörande byggnader med undantag av 2 rum, kök och jungfrukammare.

Fru Greta Johansson Klintehamn

1940-04-29

Kök, rum, källarlokal samt pingpongrum, damrum och garderob.

Änkefru L. Löfkvist Snögrinde Klinte

1940-03-13

1 fastighet med alla till fastigheten hörande byggnader med undantag av 2 rum, kök och jungfrukammare.

Hemmansägaren Olof Olofsson Sicklings Klinte

1940-04-29

Stora blå salen.

 
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig